Schenking KVW 2020

4 oktober 2020 – De vereniging Katholieke Vrouwen Winterswijk (KVW) heeft 1000 euro geschonken aan Hospicegroep De Lelie. Het bedrag wordt gebruikt voor opleidingen van de vrijwilligers die in het hospice werken.

In september heeft Katholieke Vrouwen Winterswijk besloten om hun vereniging na 64 (!) jaar te ontbinden. Het geld dat ze nog in kas hadden is onder meer geschonken aan Hospicegroep De Lelie. Voorzitter van de KVW Lyda van Middelkoop: “Wij waren een typische naoorlogse vrouwenvereniging. Ooit opgericht met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van vrouwen die na het huwelijk thuis bleven om voor de kinderen te zorgen. Door de jaren heeft de club zich ontwikkeld. We zijn ons meer gaan richten op het organiseren van interessante lezingen voor onze leden. Daarnaast organiseerden we jaarlijks een fietstocht een kerstviering en een dagje uit. Het was een hechte club, met een aantal leden die 60 jaar lid waren. Er was zelfs iemand die al vanaf het begin lid was.”

Minder inkomsten door Corona

Door gebrek aan nieuwe aanwas en de steeds ouder wordende leden, werd de groep die naar de maandelijkse avonden kwam steeds kleiner. Lyda vervolgt: “Eigenlijk hadden we nog wel een paar jaar door willen gaan. Maar omdat we door Corona al onze activiteiten hebben moeten afzeggen, hebben we nu versneld besloten de vereniging op te heffen. Het bedrag dat we nog in kas hadden hebben we geschonken aan twee goede doelen, waaronder Hospicegroep De Lelie. Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers die daar werken goed opgeleid worden. Daar wordt dit geld nu voor gebruikt.” Voorzitter Johan Teeuwsen is erg blij met de gift. “We zijn erg dankbaar voor dit gulle gebaar. Door Corona hebben we minder inkomsten terwijl de vaste kosten wel gewoon doorlopen. Ook hebben we een nieuwe groep vrijwilligers die allemaal nog opgeleid moet worden, dus deze gift komt zeker goed terecht.”