Thuiswaken in de laatste levensfase

De meeste mensen in de laatste levensfase willen het liefst thuis sterven, omringd door familie en dierbaren. Dit vraagt veel steun en aandacht van de partner, kinderen, familie en andere mantelzorgers. De vrijwilligers van Hospicegroep De Lelie kunnen ook in zo’n thuissituatie hulp bieden.

Thuiswaken

Onze vrijwilligers kunnen de naasten of mantelzorgers zowel overdag als ’s nachts ondersteunen bij dit proces. Zij hebben een aanvullende rol naast de zorg of de verpleging, en kunnen de naasten of mantelzorgers ontlasten door te waken bij de zieke.

Aanmelden

Voor thuiswaken kan een terminaal zieke door iedereen worden aangemeld. De coördinatoren beoordelen de mogelijkheid van het inzetten van vrijwilligers. Omdat wij meerdere vrijwilligers hebben voor het thuiswaken, kunnen wij hen op meerdere plaatsen tegelijk inzetten.

Vrijwilliger worden

Hospicegroep De Lelie is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase.

Doneren

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt deels gesubsidieerd, maar wij zijn daarnaast afhankelijk van schenkingen, giften of legaten. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Maandelijkse inloopochtend

“Elke eerste zaterdag van de maand opent Hospicegroep De Lelie de deuren van het hospice aan de Leliesraat 36 in Winterswijk voor belangstellenden.”