Terminale zorg in het hospice

Mensen die terminaal ziek zijn en niet thuis verzorgd kunnen worden of niet thuis willen sterven, kunnen terecht in ons hospice in Winterswijk. De verzorging in het hospice is erop gericht om de laatste fase zo vredig en natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

24 uur per dag toegang

Als bijna-thuis-huis willen wij de thuissituatie zoveel mogelijk benaderen. Familie en vrienden zijn daarom 24 uur per dag welkom. Zij kunnen indien gewenst hun naaste zelf begeleiden en verzorgen in deze laatste fase. Het hospice biedt voor naasten de mogelijkheid om te overnachten in een logeerkamer en/of koppelbed.

Professionele en vrijwillige zorg

Wij werken nauw samen met de professionele thuiszorg van Marga Klompé. Zij zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Daarnaast zijn er dagelijks twee, getrainde vrijwilligers aanwezig voor het verlenen van aanvullende zorg. ’s Nachts wordt de zorgverlening ingevuld door professionele zorg.

Begeleiding huisarts

Gasten uit Winterswijk worden door hun eigen huisarts begeleid. Gasten van buiten de regio kunnen een beroep doen op één van de lokale huisartsen die betrokken zijn bij het hospice. In samenspraak met de thuiszorg en de coördinatoren richten zij zich op het comfort van de gast en de kwaliteit van zorg.

Aanmelden van gasten

Naast het verzoek van de gast en/of familie is een verwijzing en een verklaring van een arts noodzakelijk om opgenomen te worden in het hospice. Uiteraard doen wij dat in samenspraak met de huisarts, de thuiszorg en/of het ziekenhuis.

Wachtlijst en verblijfsduur

Het hospice heeft vier bedden en het kan zijn dat er een wachtlijst is. Voor mensen in bijzondere omstandigheden houden wij ons het recht voor om hen voorrang te geven boven andere wachtenden. De maximale verblijfsduur is drie maanden.

Financiën

De eigen bijdrage van een verblijf in het hospice is afhankelijk van uw verzekering. Anders is de eigen bijdrage € 45,00 per dag. Een gedeelte van een dag wordt als hele dag beschouwd.

Vrijwilliger worden

Hospicegroep De Lelie is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase.

Doneren

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt deels gesubsidieerd, maar wij zijn daarnaast afhankelijk van schenkingen, giften of legaten. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Maandelijkse inloopochtend

“Elke eerste zaterdag van de maand opent Hospicegroep De Lelie de deuren van het hospice aan de Leliesraat 36 in Winterswijk voor belangstellenden.”