Steun het werk van Hospicegroep De Lelie

U kunt ons financieel steunen door donateur te worden of door schenking van legaten. Ook eenmalige of periodieke giften zijn welkom. Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL36RABO0371208319 ten name van ‘Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek’.