Steun het werk van Hospicegroep De Lelie

U kunt ons financieel steunen door donateur te worden of door schenking van legaten. Ook eenmalige of periodieke giften zijn welkom. Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL36RABO0371208319 ten name van ‘Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek’. 

Steun onze zonnepanelen actie

In de afgelopen twee jaar zijn onze energiekosten verdubbeld. Om de begroting sluitend te houden en te voorkomen dat de eigen bijdrage voor de gasten om hoog moet, organiseren wij daarom een actie waarbij u als inwoner of als bedrijf een zonnepaneel kunt sponsoren.

Sponsoring door particulieren

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan onze zonnepanelenactie? Elke gift – groot of klein – is welkom. U kunt geld overmaken op de bankrekening van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek NL 36 RABO 0371 2083 19 of maak gebruik van deze betaallink.

Sponsoring door ondernemers

Help ons door één of meer zonnepanelen á € 400 te sponsoren. Stuur een mail naar penningmeester@hospicegroepdelelie.nl en geef aan hoeveel zonnepanelen u wilt sponsoren. U ontvangt dan een factuur van ons. Wij zijn ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting.