Steun het werk van Hospicegroep De Lelie

U kunt ons financieel steunen door donateur te worden of door schenking van legaten. Ook eenmalige of periodieke giften zijn welkom. Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL06RABO0380272539 ten name van ‘Vrienden van Hospicegroep De Lelie’. Ook kunt u een machtiging afgeven voor een eenmalige of periodieke storting.

Vrienden van Hospicegroep De Lelie

De stichting Vrienden van Hospicegroep de Lelie is een aparte stichting die de giften, donaties en legaten beheerd. Deze stichting is ANBI geregistreerd en heeft een eigen bestuur:

  • Nico Nijweide – voorzitter
  • Maria Wijgerink – secretaris
  • Frits Schmidt – penningmeester

Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van financieel jaarverslag Vrienden Van Hospicegroep De Lelie en het ANBI registratieformulier   Vrienden Van Hospicegroep De Lelie.