Vrijwilligers zorgen voor persoonlijke zorg in laatste levensfase

Hospicegroep De Lelie heeft ongeveer 80 vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers zet zich in voor terminale zorg aan huis, een ander deel voor zorg in ons hospice. Weer een  ander deel biedt hulp bij ondersteunende taken zoals de tuin, administratie en PR. 

Vrijwilliger hospice

Om ons werk goed te kunnen doen zijn wij als hospicegroep afhankelijk van mensen die op vrijwillige basis  zorg verlenen aan onze cliënten en gasten. Samen runnen zij een huishouding en begeleiden en ondersteunen de gasten in persoonlijke zorg en aandacht. Dit doen zij middels diensten van 4 uur, minimaal 2 maal per week en 1 keer in de 3 weken een dienst in het weekend. Daarbij komen wij zoveel mogelijk tegemoet aan al hun wensen.

Vrijwilliger thuis waken

Bij het thuiswaken begeleiden en ondersteunen onze vrijwilligers, mensen en hun naasten in de laatste levensfase. Zij hebben een aanvullende rol naast de zorg of de verpleging, en kunnen de naasten of mantelzorgers ontlasten door te waken bij de zieke. Zowel overdag als ‘s nachts. De frequentie gaat in overleg met naasten en vrijwilligers.

Introductiecursus

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase. Wat wij vragen om als vrijwilliger aan de slag te kunnen in het hospice of bij het thuis waken, is het volgen van een introductiecursus en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vrijwilliger worden?

Belangstellenden die vrijwilliger willen worden kunnen contact opnemen met onze coördinatoren. Eerst even een keer een kijkje nemen in ons hospice? Elke eerste zaterdag van de maand zetten wij de deuren open voor belangstellenden. Onze coördinatoren en vrijwilligers vertellen graag over hun werk.

Vrijwilliger worden

Hospicegroep De Lelie is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase.

Doneren

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt deels gesubsidieerd, maar wij zijn daarnaast afhankelijk van schenkingen, giften of legaten. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Maandelijkse inloopochtend

“Elke eerste zaterdag van de maand opent Hospicegroep De Lelie de deuren van het hospice aan de Leliesraat 36 in Winterswijk voor belangstellenden.”