Verklaring omtrent gedrag

Al onze vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt om als vrijwilliger in het hospice of het thuis waken aan de slag te gaan. 

Contactpersoon vrijwilligers

Vanuit het bestuur is Gerard Molleman aangewezen als het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Mochten vrijwilligers vragen hebben over lopende of personele zaken dan kunnen ze hiervoor contact met hem opnemen. Hij is te bereiken via e-mail: bestuur@hospicegroepdelelie.nl

Vertrouwenspersoon vrijwilligers

Mevrouw Chiene Hulst is door het bestuur aangewezen als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Mochten vrijwilligers een situatie willen bespreken, dan kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met de vertrouwenspersoon. Chiene Hulst is bereikbaar via telefoon 06-45434266 of mail: chienehulst@xs4all.nl