Vanaf maandag 20 juli kunnen er weer gasten opgenomen worden in het hospice in Winterswijk. “Onze vrijwilligers kunnen bijna niet wachten om weer aan de slag te gaan in het hospice”, aldus voorzitter Johan Teeuwsen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een plan van aanpak om het hospice weer veilig op te kunnen starten. Voorzitter Johan Teeuwsen: “We gaan gefaseerd open. We starten voorzichtig met een maximaal aantal van twee gasten. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM zoals die ook gelden voor woonzorgcentra en verpleeghuizen. Voorwaarde is wel dat gasten negatief getest zijn op Corona. Bezoek is ook gewoon welkom. Hoe vaak en hoeveel bezoek een gast mag ontvangen is afhankelijk van de situatie van de gast, hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt. Als het de komende maanden allemaal goed verloopt, hopen we snel weer vier gasten op te kunnen nemen. Daarnaast streven we ernaar om ook het thuiswaken vanaf september weer op te kunnen starten.”

Negen nieuwe vrijwilligers
In april moest het hospice haar deuren noodgedwongen sluiten nadat de enige gast die nog in het hospice verbleef, besmet bleek met het Corona virus. “Dat was een vreselijk moeilijk besluit, maar de veiligheid van onze gasten en onze vrijwilligers stond en staat nog steeds voorop. In de afgelopen periode hebben we het hospice kunnen verhuren aan een zorginstelling om cliënten die in aanraking waren geweest met iemand met Corona op te vangen. In de tussen tijd hebben wij gekeken wat er nodig was om weer open te kunnen gaan. Zo hebben we een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers gehouden. Dit heeft ons negen nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die ons gaan helpen om het hospice weer op te starten. We hebben de plannen voor de herstart besproken met alle vrijwilligers en ze zijn allemaal ontzettend blij dat we weer open gaan”, aldus Johan Teeuwsen. Het aanmelden van nieuwe gasten is alleen mogelijk met een indicatie van de huisarts of specialist en een negatieve Corona test.