In de afgelopen twee jaar is de hospicegroep geconfronteerd met een verdubbeling van de energiekosten. Om de begroting sluitend te houden en te voorkomen dat de eigen bijdrage voor de gasten om hoog moet, organiseert de hospicegroep een actie waarbij inwoners en bedrijven een zonnepaneel kunnen sponsoren.

De energiekosten zijn met 10.000 euro per jaar gestegen. De oplossing: het verduurzamen van het hospice door onder meer 100 zonnepanelen te plaatsen en de warmtebronnen en -regelingen aan te passen. Dit vraagt om een investering van € 50.000, waarvan zo’n € 400 per zonnepaneel.

Sponsoring door particulieren

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan onze zonnepanelenactie? Elke gift – groot of klein – is welkom. U kunt geld overmaken op de bankrekening van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek NL 36 RABO 0371 2083 19 of maak gebruik van deze betaallink.

Sponsoring door ondernemers

Help ons door één of meer zonnepanelen á € 400 te sponsoren. Stuur een mail naar penningmeester@hospicegroepdelelie.nl en geef aan hoeveel zonnepanelen u wilt sponsoren. U ontvangt dan een factuur van ons. Wij zijn ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Onze tegenprestatie

Particulieren en bedrijven die één of meer zonnepanelen sponsoren worden (desgewenst) vermeld op een bord bij de entree van het hospice en /of een bericht op onze website en social media.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de actie? Neem dan contact op met Leo Scharenborg, vice – voorzitter Hospicegroep De Lelie, via 06-53677107.